Livestocker - Precíziós Állattenyésztési Platform

A Livestocker egy integrált, állatfajok szerint specifikálható, vállalatirányítási (ERP), üzleti elemző (BI), és vevőkapcsolati management (CRM) rendszer. Felgyorsítja az adatgyűjtést és a döntési folyamatokat, sokrétű funkcióinak köszönhetően teljes körű segítséget nyújt ügyfeleinknek a profitmaximalizáláshoz és valós idejű információt ad a termelési költségekről. Minden olyan állattenyésztő, állattartó vállalkozás számára megoldást nyújt, aki szeretne megszabadulni a sok papírmunkától, elege van az excel táblák folyamatos töltögetéséből és emellett nem csak időt, de pénzt is szeretne megtakarítani.


The Smart Animal Farming Company

A Livestocker egy integrált, állatfajok szerint specifikálható, vállalatirányítási (ERP), üzleti elemző (BI), és vevőkapcsolati management (CRM) rendszer. Felgyorsítja az adatgyűjtést és a döntési folyamatokat.


Kiknek nyújt megoldást?

Minden olyan állattenyésztő, állattartó vállalkozás számára megoldást nyújt, aki szeretne megszabadulni a sok papírmunkától, elege van az excel táblák folyamatos töltögetéséből és emellett nem csak időt, de pénzt is szeretne megtakarítani.


A következő évtizedekben a Föld lakossága tovább növekszik. Az urbanizáció a középosztály és az egy főre jutó fehérje fogyasztás növekedését eredményezi. Az ehhez szükséges erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre, emiatt a hatékonyság növelése elkerülhetetlen. Az elmúlt évtizedekben a genetika és tartástechnológia fejlődése volt a motorja ennek a folyamatnak. A következő években, évtizedekben az adatok gyűjtésére és azok elemzésére alapozott termelési folyamatok optimalizálása veszi át ezt a szerepet. A Livestocker csapata elkötelezett ezen folyamat felgyorsítása és az adatra alapozott precíziós állattenyésztés fejlődése mellett. Küldetésünk, hogy a Precíziós Állattenyésztés Platformjaként kaput nyissunk a jövő technológiája felé.

Livestocker precíziós állattenyésztési platform minden gazdasági haszonállatra alkalmazható integrált vállalatirányitási és üzleti elemző szoftver. Motivációnk, hogy a termelést leíró adatokból valós idejű pénzügyi információt szolgáltassunk a felhasználóink részére, hogy döntéseiket kockázatvállalás nélkül, azonnal képesek legyenek meghozni.

A Livestocker története 2013-ban kezdődött. A fejlesztés - a piacon fellelhető megfelelő szoftver hiányában - a tulajdonos sertés integrációjának gyors, hatékony standardizált adatgyűjtését és ezen adatok információvá alakítását szolgálta, 2014-ben több szakmai beszélgetés során felmerült, hogy más állattartók is hasonló problémával küzdenek, s ez "megerősített abban, hogy van létjogosultsága az általunk fejlesztett web alapú szoftvernek". Ennek a felismerésnek az eredményeképpen 2015-ben megalapításra került az AnimalSoft Kft., azzal a küldetéssel, hogy integrált állattenyésztési vállalatirányítási rendszert fejlesszen, mely minden gazdasági haszonállat termelésének nyilvántartására, erőforrás gazdálkodás szervezésére és a vevői kapcsolatok elemzésére is alkalmas. A sertéshizlalás konfiguráció mellett a baromfihizlalás - brojler, pulyka és víziszárnyas konfigurációk - is kifejlesztésre került. 2017-ben egy nagylétszámú tojótelepekkel rendelkező tojástermelő vállalkozás igénye alapján került kifejlesztésre a tojás, keltető és kereskedelem modul, mellyel képessé váltunk a tojástermelő vállalkozások teljes termelési folyamatát kezelni a szoftverben. 2018-ban elkészült a sertés tenyésztés modul, mely alkalmas a tenyésztési adatok nyilvántartása és tenyésztőszervezetek felé történő jelentések mellett a termelési költségek kimutatására és a termelési paraméterek elemzésére. Képesek vagyunk batchenként kimutatni a született és választott malacok önköltségét. Majd a választott malacokat az utónevelőbe helyezni és a termelés folyamatát szakmai és pénzügyi mutatókkal jellemezni. Így gyakorlatilag a sertéstartó gazdaságoknak a termelés 4 pontján tudunk információt szolgáltatni a termelés gazdasági vonatkozásairól. A tenyésztési modul akkreditált a DanAvl és a Hypor által. További genetikák akkreditációja folyamatban van. A jelentési kötelezettségnek megfelelő kommunikációs funkciók fejlesztését térítésmentesen végezzük partnereink részére. 2019-ben megtettük az első lépéseket országhatárainkon túlra. Célunk, hogy a Livestocker Precíziós Állattenyésztési Platformként az állattenyésztő és állattartó gazdaságok globális okos farm és adatszolgáltatási megoldások szolgáltatójává váljon.

A Livestocker fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítunk az adatbevitel egyszerűségére és gyorsaságára. Minden adatot képesek vagyunk a keletkezésük helyén rögzíteni, applikációval vagy akár automata adatimporttal a telepen használt IoT eszközökről. A felhasználók által igényelt információ határozza meg a gyűjtendő adatokat. A klasszikus naturális mutatók, mint pl. tömeggyarapodás, fajlagos takarmányértékesítés esetén a betelepítés időpontja, a betelepített állatok súlya, az értékesítés ideje és az értékesített állatok súlya mellett a takarmány mennyiségét és az elhullott állatokat szükséges rögzíteni. Amennyiben az elhullásra vonatkozó információkat akarjuk elemezni, akkor elhullás okát is rögzíteni tudjuk. A pénzügyi információkhoz az input anyagok és az értékesített állati termék árának rögzítésével juthatunk. A vágóhídi adatok importja lehetséges, így manuális adatbevitel nélkül juthatunk az értékesítésre és vevőkre vonatkozó információkra. A gyógyszerfelhasználás és az egy egység állati termékre vetített állategészségügyi termék felhasználás elemzéséhez, rögzíteni tudjuk a kezeléseket is telep, istálló vagy akár egyed szinten is.

A begyűjtött adatokat megfelelő struktúrában szinte végtelen információt szolgáltatnak a termelésről, mely lehetővé teszi a termelési folyamatok és az értékesítés tudatos optimalizálását. A termelés szakmai és pénzügyi mutatói elemezhetők telep és istálló szinten. Kiértékelhető a genetika, takarmány, tartástechnológia hatása a termelékenységre és jövedelmezőségre. Az adatfeldolgozás során a begyűjtött nyers adatokból a szakmai standardok szerint kerülnek számításra a különböző termelési és pénzügyi mutatók. A Livestockert alkalmassá tettük ország illetve genetika specifikus mutatók számítására, melyeket a beállítások menüpontban állíthatunk be. A termelés színvonalát kifejezni meglehetősen komplex folyamat. A minél egyszerűbb és érthetőbb értékelés érdekében kidolgoztuk a Livestocker Termelési Indexet és a Livestocker Profit Indexet. Előbbi a tömeggyarapodás, elhullás, fajlagos takarmány értékesítés és istálló forgási sebességre vonatkozó adatokból kerül számításra. Míg utóbbi ugyanezen adatok takarmány és hízó értékesítési árral korrigálva kerül kifejezésre.

A Livestocker fejlesztése a felhasználók igényei, ötletei és a csúcsinformációkra vonatkozó iránymutatása alapján történik. Minden olyan fejlesztést, mely a felhasználói közösség érdekeit szolgálja, ingyenesen, rövid határidővel végzünk. Az új funkciók tervezésekor a legfontosabb a csúcsinformáció definiálása és az ehhez szükséges adatok gyűjtésének egyszerűsítése. Ezt követően megtervezzük a szükséges táblákat és infografikákat. A programozó csapat ezen tervek alapján készíti el a fejlesztői környezetben az új funkció első verzióját, majd a felhasználókkal történő egyeztetések és gyakorlati tesztelést követően kerül ki a frissítés és válik elérhetővé az új funkció az összes felhasználó számára. Természetesen egyedi fejlesztésekre is van lehetőség, amennyiben az a Livestocker Precíziós Állattenyésztési Platform küldetésével összhangban lévő funkció.

A Livestocker használatával a termelésről felvett adatok az adott telep sajátosságai alapján kialakított adatfelviteli struktúra - virtuális farm - szerint kerülnek rögzítésre. Ez a struktúra biztosítja, hogy az adatokat kellő precizitással alakítjuk információvá. Nincs szükség adatbázis kezelők használatára, a Livestocker rendelkezik beépített lekérdezésekkel, melyek száma bővíthető. A lekérdezésekből származó információk könnyen értelmezhetőek és valós időben állnak rendelkezésre. A termelés naturális és pénzügyi mutatóin túlmenően a szoftver néhány gombnyomással képes online adatszolgáltatásra a hatóságok (pl. ENAR, statisztikai hivatal, támogatások) és tenyésztőszervezetek (DanAvl, Hypor stb.) felé.

A Livestocker valós idejű információt szolgáltat az adott batch, időszak, telep aktuális naturális mutatóiról és pénzügyi teljesítményéről. A tervező modul döntést elősegítő információkat szolgáltat az adott piaci helyzetben optimális értékesítési súlyról, a sertések súlykategória szerinti minőségéről, melyek alapján optimalizálható az értékesítés és maximalizálható az árbevétel. A genetika, istálló, telep, batch szintű elemzések, benchmarkok biztosítják a termelés optimalizálását és támogatják a felhasználókat a magasabb profit elérésében.

A Livestocker fejlesztői maguk is mindennapi felhasználók, a termelési folyamat és döntéshozatal különböző szintjein dolgoznak. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítunk az egyszerűségre és a csúcsinformációkhoz való könnyű hozzáférésre. Minden információt grafikusan is megjelenítünk, hogy a nyers adatok mellett láthatóvá tegyük a termelési paraméterek trendjeit. A felhasználók jogosultsági szintenként különböző módon tapasztalhatják meg a kiemelkedő ügyfélélményt. A tulajdonos tájékoztatást kap a főoldalon az általa kívánt információkról vagy előre konfigurált riportokat e-mailen. A telepi felhasználók a szoftverben egyedileg vagy akár tömegesen is végezhetik az adatrögzítést. A telefonos applikáció lehetővé teszi a keletkezés helyén történő adatrögzítést. Az adatrögzítés során előforduló hibák megelőzése érdekében több, mint 500 összefüggés vizsgálatot építettünk be a szoftverbe, amely biztosítja, hogy olyan események ne kerüljenek rögzítésre, amelyek nem történhetnek meg.